žst. Teplička nad Váhom
zváranie podkladníc
Expedícia
žst. Nové Mesto nad Váhom
Dvojitá koľajová spojka

DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o.

Spoločnosť DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra dňa 29. 05. 2002. Vznikla ako dcérska spoločnosť materskej spoločnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov, z dôvodu rozširovania kontraktov materskej spoločnosti na území Slovenskej republiky a zjednodušenia jej obchodovania.

Zakúpený objekt pôvodne slúžil iným účelom, preto musel byť vypracovaný projekt stavebných úprav, týkajúci sa vybudovania montážneho pracoviska, strojových pracovísk a žeriavovej dráhy v priestore vlečky.

Samotné začatie činnosti spoločnosti v rozsahu uvedenom v obchodnom registri bolo začaté v II. polovici roku 2004 montážou výhybiek určených pre rýchlostný koridor – úsek Rača - Trnava z dodaných súčastí od materskej spoločnosti DT výhybkárna a strojírna, a. s. Prostějov. V roku 2005 bola nad rámec montáže výhybiek začatá i výroba jednotlivých súčastí výhybiek.

V obchodnej činnosti zabezpečujeme kompletný sortiment výhybiek z DT - Výhybkárna a strojírna a.s., Prostějov v odbore železničných a električkových výhybiek.

 

 

Aktuálne u nás

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

Archív aktualít

Kontaktujte nás

DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o.
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom
915 01

telefon: +421 327 708 711
e-mail: