BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jednou z klíčových priorit při realizaci našich podnikatelských záměrů. V jejím rámci neustále zlepšujeme podmínky ve společnosti a plníme minimálně požadavky legislativy, popřípadě další, k nimž jsme se přihlásili.

Vzdělávání zaměstnanců v této oblasti a posilování jejich zodpovědnosti za svoje zdraví a zdraví spolupracovníků považujeme za rozhodující předpoklad splnění závazku neustálého zlepšování.

 

Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci