Kvalita

Systematicky pečujeme o zákazníka.
Trvale zlepšujeme veškeré procesy a produkty.
Vývojem nových výrobků a technologií, vč. řešení funkční bezpečnosti, vhodnou investiční politikou a rozvojem know-how získáváme konkurenční výhody. V této souvislosti zejména realizujeme:

  • výrobkový výzkum a vývoj,
  • vývoj nových technologií,
  • investiční a akviziční procesy.

 

 

Certifikát systému managementu kvality

 

Scan Mn srdcovky