Perlitizace

Již od roku 2002 provádíme perlitizaci výhybkových dílů.

Perlitizace kolejnicového materiálu je technologie tepelného zpracování, kdy je řízeným ohřevem a následným řízeným ochlazováním dosahováno změny struktury materiálu a tím vyšší pevnosti hlavy kolejnice. Takto ošetřené plochy prokazují:

  • zvýšení odolnosti vůči opotřebení, tvorbě a šíření trhlin
  • zvýšení odolnosti proti vylamování, drolení a tvorbě převalků

Perlitizací je dosaženo zvýšení odolnosti vůči opotřebení a to min. 2,5 krát oproti tepelně nezpracovaným výhybkovým dílům. Delší živostnost zákazníkům přináší snížení nákladů na údržbu.

Poznatky z provozního ověřování výhybek s perlitizovanými díly tyto předpoklady potvrzují.

Výhybky s perlitizovanými díly