Inovace ve společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a. s.

Název programu: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Inovace ve společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a. s.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008768

Stručný popis projektu:
Projekt řeší problematiku výroby inovované srdcovky se zkráceným odlitkem monobloku – nové procesy výroby, v souvislosti s pořízením nových moderních technologií. Ty umožní efektivní výrobu se snížením energetické a materiálové náročnosti a budou šetrnější k životnímu prostředí.

1. etapa
Termín zahájení 01/2018
Objednání a instalace technologií – jeřáb a indukční ohřev pro rovnání svarů srdcovek. Zkušební provoz a následné zařazení do běžného provozu.
Termín ukončení 09/2018

2. etapa
Termín zahájení 02/2018
Objednání a instalace technologií – tryskací zařízení a pilovrtací stroj (+ nástroje). Stavební úpravy a další aktivity (bezpečnostní ohrazení a zastřešení), elektropřívody, zkušební provoz a následné zařazení do běžného provozu.
Termín ukončení 06/2019

3. etapa
Termín zahájení 01/2019
Objednání a instalace technologií – jeřáb, vyvážecí vozíky, kompresor, lámací stroj a manipulátor. Stavební úpravy, zkušební provoz a následné zařazení do běžného provozu.
Termín ukončení 12/2019

Ukončení projektu: 12/2019