Historie společnosti

1900 základy společnosti spojené s p. Doležalem, který založil zámečnickou živnost

1907 veřejná obchodní společnost DOLEŽAL - TĚHNÍK, zámečnictví Prostějov

1912 zaprotokolování firmy DOLEŽAL a TĚHNÍK, továrna na železné zboží, Prostějov

1948 znárodnění a začlenění do n.p. Báňská a hutní společnost v Praze

1956 přesun výroby výhybek z Vítkovických železáren do Železáren Prostějov

1992 po ukončení privatizace založení společnosti pod názvem Železárny D+T, spol. s r.o.

1995 změna názvu firmy na DT výhybkárna a mostárna, spol. s r.o.

2004 změna právní formy na DT Výhybkárna a mostárna a.s.

2006 odprodej veškerých aktiv závodu Mostárna

2007 změna názvu společnosti na DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

2013 sloučení závodů Vyhybkárna a Strojírna do jednoho závodu Výhybkárna a strojírna

Více >>>

Zakladatelé společnosti Vilém Doležal a Václav Těhník