Detaily z historie společnosti

Na počátku minulého století vznikla v Prostějově tradice, která se rozvíjí dodnes.

Roku 1900 založil p. Vilém Doležal svou zámečnickou živnost a za pozdější spolupráce s p. Václavem Těhníkem vznikla v roce 1907 veřejná obchodní společnost DOLEŽAL - TĚHNÍK, zámečnictví Prostějov. V roce 1912 splnila rozvíjející se společnost tehdejší kritéria pro zaprotokolování firmy a změnila název na DOLEŽAL a TĚHNÍK, továrna na železné zboží, Prostějov. Firma se v průběhu času dále rozrůstala i po vstupu nových společníků.

Roku 1948 došlo ke znárodnění a začlenění do n.p. Báňská a hutní společnost v Praze. Později byl vytvořen samostatný státní podnik Železárny Prostějov.

Na počátku 50. let začala výstavba haly pro výrobu železničních výhybkových konstrukcí a v roce 1956 došlo k přesunu výroby výhybek z Vítkovických železáren do Železáren Prostějov.

Novodobý rozvoj společnosti začíná po ukončení privatizačního procesu v roce 1992, kdy byla založena pod názvem Železárny D+T, spol. s r.o. Jejím vznikem byl položen základ k navázání na dobré jméno dříve velmi známé firmy. Nedílnou součástí organizační struktury společnosti se stala pražská afilace.

V roce 1995 firma změnila název na DT výhybkárna a mostárna, spol. s r.o., čímž deklarovala své hlavní obory činnosti. V roce 1998 se firma restrukturalizovala, vznikly 4 závody bez právní subjektivity – Závod výhybkárna, Závod mostárna, Závod energeticko-strojírenský a Závod montáže a stavby.

V roce 2002 byla v Novém Meste nad Váhom založena dceřiná společnost DT – Slovenská výhybkáreň, a.s., která dodává výhybkové konstrukce do Slovenské republiky.

V roce 2004 došlo ke změně právní formy a společnost byla zaregistrována jako DT výhybkárna a mostárna a.s. Současně byl zrušen Závod montáže a stavby a jeho služeb byly začleněny do činnosti Závodů výhybkárna a mostárna. Závody měly za úkol plný rozvoj svěřeného segmentu trhu a plnily tak funkci obchodní, výrobní a ekonomickou na trhu tuzemském i zahraničním.

V roce 2006 byla prodána veškerá aktiva závodu Mostárna. V roce 2007 došlo ke změně názvu společnosti na DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

V roce 2010 byla založena v Prostějově dceřiná společnost DTPV – Servisní, s.r.o., která poskytuje logistické a servisní služby jak pro mateřskou společnost, tak i pro jiné subjekty.

V roce 2012 došlo k akvizici slévárny Bari Fonderie Meridionali S.p.A. se sídlem v Bari, Itálie.

V roce 2012 došlo ke změně právní formy dceřiné společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, a.s. na DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o.

1.1.2013 byly sloučeny závody výhybkárna a strojírna do jedné organizační jednotky.

Dne 29.12.2015 byla podepsána smlouva o prodeji části výrobního závodu Bari Fonderie Meridionali S.p.A. společnosti Rete Ferroviaria Italiana (RFI) a tím byla ukončena výrobní činnost společnosti DT v této italské dceřiné společnosti.