Orgány společnosti

Dozorčí rada


Ing. Vít SVOBODA, CSc.
Předseda dozorčí rady

Ing. Zdeněk ŠNAJDR
Místopředseda dozorčí rady

Ing. Jiří ZATLOUKAL
Člen dozorčí rady

Ing. Kamil GRMELA
Člen dozorčí rady

Představenstvo


Ing. Dušan KADLEC
Předseda představenstva

Bc. Přemysl SVOBODA
Místopředseda představenstva

Petr TĚHNÍK
Místopředseda představenstva

Ing. Marek SMOLKA
Člen představenstva

Ing. Roman ŠLÉZAR
Člen představenstva