Orgány společnosti

Dozorčí rada


Ing. Jiří ZATLOUKAL
Předseda dozorčí rady

Bc. Přemysl SVOBODA
Člen dozorčí rady

Petr TĚHNÍK
Člen dozorčí rady

Představenstvo


Ing. Dušan KADLEC
Předseda představenstva

Ing. Marek SMOLKA
Místopředseda představenstva

Ing. Robert ZDOBINA
Člen představenstva

Ing. Jiří HAVLÍK
Člen představenstva

Ing. Roman ŠLÉZAR
Člen představenstva

Ing. Kamil GRMELA
Člen představenstva