Profil společnosti DTVS

Naším hlavním programem je vývoj, výroba, montáž, regenerace a záruční servis železničních výhybek, tramvajových výhybek pro městskou a příměstskou dopravu, důlních výhybek a všech atypických konstrukcí včetně širokého sortimentu náhradních dílů.

Poskytujeme kompletní příslušenství výhybek a jsme také servisním partnerem pro projektování, uvedení do provozu a vlastního provozu výhybkových konstrukcí.

Velkou pozornost věnujeme vývoji výhybek, zejména aplikaci nových materiálů a technologií, zvyšujících kvalitu a prodlužujících životnost výrobků.

Podílíme se na vytváření železniční sítě České republiky, která se řadí mezi země s nejhustší sítí železnic na světě. Dodávky výhybek pro koridory SŽDC, s.o. tvoří rozhodující a nejprestižnější část výrobního programu.

Dodáváme výhybkové konstrukce do Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a Asie.

Při obrábění výhybkových dílů a dalších, na geometrii náročných kolejových konstrukcí, využíváme moderních CNC obráběcích center, dodaných renomovanými evropskými společnostmi.

Areál společnosti