Stavěcí skříně

Stavěcí skříně vyrábíme v rámci zajištění komplexních dodávek tramvajových výhybek pro tuzemské a zahraniční obchodní partnery.

Jako jedni z prvních jsme reagovali na požadavek dopravních podniků využívat při rekonstrukcích tramvajových sítí nízkou tramvajovou skříň.

Nízké stavěcí skříně DT4, DT5 a DT6 svou stavební výškou 180 mm včetně zemní skříně s víkem umožňují plošnou montáž kolejového svršku na betonový podklad, případně montáž do štíhlých mostních konstrukcí

Stavěcí skříně DT3, DT5 a DT6 jsou určeny pro jízdu proti hrotům jazyků při automatickém i ručním přestavování tramvajových výměn a umožňují uzamčení jazyků výměny v krajních polohách zámkovým mechanismem a nezávislé snímání polohy jejich hrotů.

Mechanismus skříní umožňuje nedestrukční rozřez s možností plynulého nastavení síly rozřezu.

Přestavení automatických stavěcích skříní je zajištěno hydraulickým (DT5 a DT6) nebo elektromagnetickým (DT3) pohonem umístěným ve vodotěsné skříni s napájením dle požadavků zákazníka:

  • trakční napětí (600-750V DC)
  • distribuční síť (230V – 230/400V AC)
  • nízké napětí (24V DC)

Stavěcí skříň DT 5, Brno