Důlní výhybkové konstrukce

Vyrábíme výhybkové konstrukce i náhradní díly v profilech kolejnic 93/18, 115/24 a Xa včetně výměníků podélných, nebo příčných.

Konstrukce dodáváme na ocelových pražcích, nebo určené pro montáž na dřevěné pražce. Rozchody a osové vzdálenosti dle požadavku zákazníka.

Dvojitá kolejová spojka