Tramvajové výhybkové konstrukce

Mezi nejvýznamnější odběratele patří dopravní podniky měst v České a Slovenské republice.

Za poslední léta byla provedena modernizace tramvajových výhybek, při které byl kladen hlavní důraz na jejich užitné vlastnosti:

  • Montované výměnové části byly nahrazeny svařovanými a blokovými výměnami, jazyky jsou dodávány v různých jakostech, dle požadavku zákazníků a zatížení
  • Srdcovky a křížení jsou dodávané jako svařované blokové a monoblokové

Mezi nejvýznamnější odběratele v České republice patří:

  • Dopravní podnik Ostrava, a.s.
  • Dopravní podnik města Brna, a.s.
  • Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
  • Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
  • Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

Mezi nejvýznamnější odběratele ve Slovenské republice patří:

  • Dopravný podnik Bratislava a.s.
  • Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Společnost DT úzce spolupracuje s projekčními kancelářemi při realizaci nových projektů a to jak při obnově stávajícího svršku tak i při realizaci nových tratí.

Produkce výhybkových konstrukcí za roky 2000 až 2012

Česká republika

Město Profil Dodávky v letech Položka Množství
Brno NT1 2000 - 2012 Výměna
Výhybka
Křižovatka
93
21
9
Liberec NT1 2000 – 2012 Výhybka
Křižovatka
Srdcovka
5
1
1
Most NT1 2000 – 2012 Výměna 2
Olomouc NT1 2000 - 2012 Výhybka
Dilatační zařízení
Výměna
5
4
3
Ostrava RI57R1
RI57R1
RI57R1
RI57R1
S49
S49
2000 - 2012 Výměna
Srdcovka
Výhybka
Křižovatka
Výhybka
Křižovatka
6
13
75
32
2
2
Plzeň NT1 2000 – 2012 Výměny
Dilatační zařízení
Výhybka
Křižovatka
40
1
6
4

Slovenská republika

Město Profil Dodávky v letech Položka Množství
Bratislava NT1 2000 - 2012 Výměna
Dilatační zařízení
50
18
Košice NT1
RI57R1
2000 - 2012 Výhybka
Křižovatka
23
21

 

Přehled referencí