Železniční výhybkové konstrukce


Vedení železničních tranzitních koridorů České republiky

Mezi nejvýznamnější odběratele patří přední renomované stavební firmy působící v České republice, které realizují stavby pro hlavního investora, kterým je Správa železniční dopravní cesty.

SŽDC odpovídá za modernizaci a výstavbu nových koridorových tratí v České republice. Rozhodující podíl tedy představují zakázky koridorového typu v soustavách UIC60 a S49 II. generace.

Za posledních 15 let jsme realizovali modernizaci výhybek soustavy S49 a úspěšně vyvinuli novou generaci výhybek UIC 60, dodávaných především pro železniční tranzitní koridory České republiky.

Naše společnost dodala výhybky pro:

I. tranzitní železniční koridor Děčín - Břeclav
II. tranzitní železniční koridor Břeclav - Petrovice, státní hranice Slovenské republiky

Dále jsou realizovány dodávky pro stavbu:

III. železničního tranzitního koridoru Praha - Plzeň - Cheb
IV. železničního koridoru Praha - Benešov - České Budějovice - Státní hranice

Podílíme se na právě probíhající výstavbě železničních uzlů Přerov, Plzeň. V brzké době je plánováno zahájení výstavby uzlů Olomouc a Břeclav - 2.část.

Produkce výhybkových konstrukcí za roky 2000 až 2012, vložených do sítě SŽDC

Soustava železničního svršku Počet dodaných výhybkových konstrukcí
UIC 60 1559
S 49 2. generace 652
S 49 1. generace 494
R 65 125

Výběr z realizovaných dodávek železničních výhybek