Dotazník spokojenosti

DOTAZNÍK PRO UŽIVATELE

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás zdvořile požádat o podání následujících informací zasláním vyplněného dotazníku pro uživatele výrobku/služby či dotazníku pro uživatele servisu a regenerací výhybkových konstrukcí, popř. následujícím on-line hodnocením spokojenosti.

.

.

A nyní zhodnoťte naší vzájemnou spolupráci v dále uvedených oblastech, vyberte nejblíže vhodný výraz, který zrovna vnímáte, že toto zhodnocení vyjadřuje, a ten označte zakřížkováním:

Celkové hodnocení